Batı Bölgeleri'nin Renkli Yöresi: Sanci Hui Özerk İli

    Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan Sanci (Changji) Hui Özerk İli, yüzölçümü bakımından Kore Cumhuriyeti'ne eşittir.

    Sanci Hui Özerk İli'nin kuzeyinde Kurban Turgut Çölü, güneyinde Urumçi ili ve Tanrı Dağları, batısında Xinjiang'ın ikinci büyük kenti olan Şihenze (Shihezi) ve doğusunda Kumul (Hami) ili yer alır.

    İpek Yolu'nun kuzey güzergâhı buradan geçerek Orta Asya ve Avrupa'ya ulaşır.

    Esas olarak Hanların yaşadığı ilde, Uygurlar ve Kazaklar başta olmak üzere 36 etnik grup bulunur.

    Sanci Hui Özerk İli, Xinjiang'da Huilerin toplu hâlde yaşadığı bir yöredir. "Hua'er" adlı şarkı ve dans, Huiler arasında çok sevilir.

    Sanci, eski zamanlarda Han kültürünün Batı Bölgeleri'nde en erken benimsendiği yörelerden biri olmuştur. Standart Çince burada çok yaygın olarak kullanılır.

    Tahıl, meyve ve pamuk üretimi bakımından Sanci ilinin Xinjiang'da önemli bir yeri vardır. Sınai bakımdan gelişmiş olan ilde, kentler temizdir. Burada yaşayanlar, evlerinde ve bahçelerinde çiçek yetiştirmeyi çok sever.

    2 bin yılı aşkın bir süre önce, Han hanedanı yönetimi Beşbalık'ta, Sanci'nin de dâhil olduğu toprakları yönetmek üzere "Batı Bölgeleri Komutanlığı"nı kurmuştu. Tang hanedanı ise önce "Ting Valiliği"ni, daha sonra da "Beiting Komutanlığı"nı kurdu. "Beiting Komutanlığı"nın yönetim alanı, Tanrı Dağları'nın kuzeyini ve Balkaş Gölü'nün güneyini kapsıyordu.

    Sanci İli, Sanci ve Fukan (Fukang) kentlerinin yanı sıra Guçun (Qitai), Cimisar (Jimusa'er), Manas (Manasi) ve Kutubi (Hutubi) ilçeleri ile Mori (Mulei) Kazak Özerk İlçesi'ni kapsar. Urumçi'ye uzaklığı 30 kilometreden biraz fazla olan Sanci kenti, Sanci ilinin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezidir. Sanci, Xinjiang bölgesinin merkezi Urumçi'nin "uydu kenti" olarak da kabul edilmektedir.

    Coğrafi konum bakımından birbirine çok yakın olan Urumçi ile Sanci'nin birleşme eğilimi giderek belirginleşmektedir. Urumçi'nin Dongshang semti ile Sanci kentinin Miquan semti bir araya gelerek "Midong Bölgesi" adıyla yeni bir sanayi alanı oluşturmuştur.

    Sanci'de birçok turistik yer bulunur. Örneğin, Bogda Tepesi, Tanrı Gölü (Tianchi) Manzara Bölgesi, Mori Bâkir Kavak Ormanı, Asya'daki en büyük taşlaşmış ağaçlar topluluğu, Alev Dağı ve "General Gobi" adıyla bilinen bölgedeki "Dinozor Mağarası" ile "hayalet kent" olarak adlandırılan yeryüzü oluşumları vardır.

    Dünyaca tanınmış dağ göllerinden biri olan Tanrı Gölü (Tianchi), Sanci iline bağlı Fukan kentinin idari sınırları içindedir. Cinsel organ tapımı betimlemelerini içeren gizemli Shimenzi Kaya Resimleri, Tanrı Dağları'nın Sanci'ye dâhil olan kesimindedir.

    Sanci ilinde birkaç dinozor fosili bulunmuştur. Asya'nın en büyük taşlaşmış ağaçlar topluluğu da burada bulunur. Bu ağaçlar, çakmaktaşı sertliğindedir.

    Tarihte ünlü olan Beiting Komutanlığı'nın kalıntıları ve büyük Dongdi Tapınağı, Sanci ilindedir. Ayrıca, Xinjiang'ın kuzeyindeki en büyük tapınak olan Büyük Beiting-xi Tapınağı da buradadır. Sanci ilinde kurulan Karameli Doğa Koruma Bölgesi'inde saksavul ağacı, ılgın, kum soğanı, tarhun, ayrıkotu ve sarı yağotu çok bol yetişir. Yabani eşek, yabani koyun, yabani at ve ceylan gibi hayvanlar geniş bir alanda rahatça gezinir. Bu afacan hayvanlar burada mutlu bir yaşam sürdürür.

    Dünyada nadir görülen yabani hayvanlar burada özenle korunur. Hayvanlar, koruma alanına gelen seyahat ve serüven meraklılarına çok dostça davranır. O nedenle hayvanlar yakın mesafeden seyredilebilir.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.