Kuzeydoğu Çin’deki eski sanayi merkezlerinin canlandırılması

    Çin’in kuzeydoğusundaki eski sanayi merkezleri milli ekonomide ve sosyal gelişmede önemli bir yer almaktadırlar. Planlı ekonomi döneminde bu bölgedeki makina üretimi ve demir-çelik vb. ağır sanayi Çin’in ekonomik inşasına büyük katkı yapmıştı. Ancak kuzeydoğudaki eski sanayi merkezleri uzun yıllar önce kurulduğu için bazıları sektörel olarak geri kaldı ve rekabet güçleri zayıflandı. Bu eski sanayi merkezleri, ikame sektörlerin geliştirilmemesi nedeniyle, özellikle de kaynaklara dayalı kentler, zaman içinde büyük güçlüklerle karşı karşıya geldiler. Bu sorunlar üzerine Çin hükümeti kuzeydoğudaki eski sanayi merkezlerinin ıslahını ve canlandırılmasını hızlandırmaya karar verdi.

    Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun sözleriyle, kuzeydoğudaki eski sanayi merkezlerinin canlandırılması için sektör yapısı, mülkiyet yapısı ve devletin ekonomi yapısının ayarlanması da dahil ekonomi yapılanmada stratejik ayarlama yapılmalıydı. Bu ayarlama eski sanayi merkezlerini canlandıran ana damar oldu. İşletmelerin gerçekçi bir şekilde teknoloji ıslahını güçlendirmesi de eski sanayi merkezlerinin canlandırılmasında önemli bir halka görevi gördü. Kapsamlı, eşgüdümlü ve sürdürülebilir gelişmenin gerçekleştirilmesi, eski sanayi merkezlerinin canlandırılması için uzun görüşlü bir plandır. İstihdam ve sosyal garanti sisteminin olumlu bir şekilde yapılanması, kuzeydoğu kısmındaki eski sanayi merkezlerinin canlandırılmasını güvence altına alacak. Bilim, teknoloji ve eğitimin hızla geliştirilmesi ise Kuzeydoğu Çin’deki eski sanayi merkezlerinin canlandırılması için gereken koşullardan en önemlisidir. 

   Şimdi, Çin hükümeti kuzeydoğudaki gibi eski sanayi merkezlerinin ayarlanması ve ıslahına ilişkin planı hazırlıyor. Plan, Çin’in kuzeydoğusunda bulunan üç eyalette yapılan incelemeler sonunda, her bölgenin kendi özelliğine göre oluşturulacak ayarlama ve ıslah çalışmalarına dayanıyor.

 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.