Çin’in güneyinden kuzeyine su dağıtılması projesi

    Çin’in güneyinde su fazladır ama kuzeyinde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Güney bölgelerindeki kaliteli tatlı suyu su sıkıntısı bulunan kuzeye dağıtmak için Çinli bilimadamlar 50 yıldır çeşitli yerlerde araştırma ve ölçümler yapıp geçen yıl Suyun Güneyden Kuzeye Dağıtılması Projesi’ni (GKDP) uygulamaya başladılar.

 GKDP doğu, orta ve batı hatlarında gerçekleştirilecektir. Bu üç kanal hattı Yangtze Nehri’ne, Sarı Nehir’e, Huai ve Hai ırmaklarına bağlanacaktır. Böylece Çin’de “4 yatay ve 3 dikey” su kanalından oluşan ana su dağıtım şebekesi, su kaynağının güneyden kuzeye dağıtılmasının yanı sıra doğu ve batı arasında uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

 Doğu Hattı Projesi: Yangtze Nehiri’nin Yangzhou kenti üzerinden geçtiği son kısmından Beijing-Hangzhou kanalına ve onunla paralel olan nehirlere çekilen su kademeli olarak kuzeye dağıtılacak. Bunun yanı sıra, bu su kanalları su kaynağını dağıtma ve ayarlama rolleri oynayan Hongze, Luoma, Nansi ve Dongping göllerine bağlanacak. İki su dağıtım kanalının birisi kuzeye yönelerek Sarı Nehir’den geçecek, diğeri ise, doğuya yönelerek Shandong eyaletinin doğu kısmından Yantai ve Weihai kentlerine geçecek.

    Orta Hat Projesi: Danjiangkou su alanından çekilen su Beijing-Guangzhou demiryolu boyunca kuzeye yönelerek doğrudan Beijing ve Tianjin kentlerine ulaşacak.

 Batı Hattı Projesi: Yangtze Nehri’nin ön kısmı olan Tongtian Nehri’nde ve Yangtze Nehri’nin kolları olan Yalong ve Dadu nehirlerinin ön kısımlarında inşa edilen barajlar suyun Sarı Nehir’e çekilmesini sağlayacaklar. Plana göre, 2050 yılına kadar doğu, orta ve batı hatlarından dağıtılan genel su miktarı 44 milyar 800 milyon metreküpü bulacak. Doğu hattından dağıtılan su miktarı 14 milyar 800 milyon metreküp , orta hattan dağıtılan su miktarı 13 milyar metreküp, batı hattından dağıtılan su miktarı 17 milyar metreküp olacak.

 Bütün proje koşullara göre aşamalı olarak uygulanacak. 
 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.