Vatandaşların geliri ve tüketimi

    50 yıl öncesine göre Çin halkının yaşamında büyük değişiklikler meydana geldi. 20 yıl öncesi düşünüldüğünde ise ise değişiklikler çok daha fazla ve belirgindir. Halkın gelir düzeyi devamlı olarak yükseliyor, kişisel değerler de sürekli olarak artıyor. Ev, otomobil, bilgisayar, hisse senedi ve yurtdışı seyahat yapılması vatandaşların günlük yaşamında yatırım ve tüketim yaptıkları önemli maddeler oldular. 

    1979 yılından sonra geçen 20 yıl Çin ekonomisinin hızla geliştiği ve vatandaşların gelirinin en fazla arttığı dönem oldu. İstatistiklere göre, köylülerin kişi başına düşen geliri her yıl ortalama yüzde 7.2 artarak 1978 yılındaki 134 yuandan 2002 yılındaki 2476 yuana yükseldi. Kentlilerin kişi başına düşen geliri ise her yıl ortalama yüzde 6.7 artarak 343 yuandan 7703 yuana yükseldi.
    2003 yılında Çin vatandaşlarının yaşam koşulları devamlı olarak iyileştirildi. Kentlilerin geliri, fiyatlardaki artış faktörü hariç, gerçek anlamda yüzde 9.0 artarak 8472 yuanı buldu. Köylülerin kişi başına düşen geliri de gerçek anlamda yüzde 4.3 artarak 2622 yuanı buldu. Ailenin “Engel Katsayısı” (bir ailenin gıda tüketim giderinin genel tüketim gideriyle oranı) kentlerde 2002 yılına kıyasla 0.6 puan inerek yüzde 37.1 oldu. Tarım alanında ise yine 0.6 puan inerek yüzde 45.6 oldu. Geçen yılın sonunda ülke genelinde özel otomobilin sayısı önceki yıla kıyasla 1 milyon 460 bin adet artarak 4 milyon 890 bini buldu.

  Şu anda Çin’de günlük kullanım malları ve gıda sıkıntısı yaşanmıyor. Vatandaşların tüketim yapısında da büyük değişiklikler meydana geldi. Vatandaşların tüketim giderlerinde temel yaşama ihtiyaçlarını gösteren gıda, giyecek ve temel yaşama mallarından alınan gider oranı büyük boyutta indi. Konut, ulaşım, haberleşme, sağlık, eğitim, eğlence, tatil ve seyahat gibi alanlardaki gider oranı hızla artırken yaşama kalitesi daha da iyileştirildi.
 

 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.